Pamiętaj o przodkach, a potomni będą pamiętać o Tobie ...

INFORMACJE
Brakuje Ci czasu na badania genealogiczne ?
 
Potrzebujesz fachowej pomocy przy odszukiwaniu informacji z przeszłości własnej rodziny? 

Chcesz wiedzieć więcej o historii własnych przodków? Jeśli odpowiedziałeś chociaż na jedno pytanie na "TAK" – napisz do mnie – może to ja okażę się tym, który pomoże Ci w poszukiwaniach.... 

Janusz Stankiewicz  biuro@poszukiwania.info

 Genealogia to jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. W szczególności przedmiotem zainteresowania genealogii są wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje i losy poszczególnych członków rodziny.
Badania genealogiczne prowadzi się na podstawie swoistych źródeł, w tym zwłaszcza metryk. Po ustaleniu niezbędnych faktów genealogicznych sporządza się tablice genealogiczne ukazujące relacje między członkami rodziny (np. drzewo genealogiczne). Efekt badań może przyjąć również postać innych publikacji papierowych (np. książka, skrypt, artykuł), a współcześnie także elektronicznych (np. w programie genealogicznym, na stronie internetowej). (źródło: wikipedia.pl)  

 

 

Informacja wstępna:  

* Badania i opracowania wykonywane są w oparciu o zawartą z Usługodawcą umowę-zlecenie.

* Poszukiwania zakończyć można na wybranym etapie, zanim zacznie się kolejny.

* Wszelkie możliwe koszty są wcześniej konsultowane i zatwierdzane z Usługodawcą. 

 

 

Wykonywane prace: 

* etymologia nazwiska 

* kwarendy (poszukiwania) archiwalne i parafialne w tym księgi urodzeń, ślubów, zgonów, lustracje dóbr, rejestry podatkowe i poborowe,

* poszukiwania biblioteczne, 

* opisy lub wizerunki herbów – także pomoc w ich zamawianiu

* informacje literackie w tym literatura genealogiczna, heraldyczna i inna, 

* poszukiwania osób na podstawie dostępnych mikrofilmów źródłowych

* informacje dostępne w internecie wraz z podaniem źródła,

* indeksy osób represjonowanych

* dostępne spisy jeńców oflagów i stalagów

* spisy więźniów obozów koncentracyjnych

* mapy rozmieszczenia osób na terenie RP

* wizje lokalne i sporządzanie dokumentacji fotograficznej z miejsc związanych z historią rodziny,

* opisy miejscowości wraz z ich historią (skrót)

* ew. kontakty osobiste i przekazy ustne (wywiady) z członkami rodziny

* przygotowanie pism do USC i Archiwów

* pomoc w realizacji kwarend w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW)

* archiwizacja rodzinnej dokumentacji, 

* opracowanie drzewa genealogicznego 

* wydruki drzewa genealogicznego do formatu A+ 

* wykonanie strony internetowej, umieszczenie danych, bieżąca obsługa administracyjna strony, w tym:

- wykonanie do 3 propozycji projektu graficznego 

- wykonanie do 3 zmian w wybranym projekcie 

- wykonanie strony www i instalacja systemu cms 

- instalacja strony na serwerze - zakup i konfiguracja domeny

- założenie kont pocztowych i pomoc w ich konfiguracji 

- przeszkolenie z obsługi systemu CMS 

- 3 miesięczna bezpłatna pomoc techniczna z zakresu obsługi systemu CMS   

 

 

Terminy: od kilku tygodni do 2-3 lat (dla monografii rodzinnej wielo-pokoleniowej )   

 

Wyniki poszukiwań mogą być przedstawione w formie: monografii historii rodziny lub innej uzgodnionej ze zleceniodawcą (dołączona dokumentacja fotograficzna, bibliografia itp.) w formie papierowej lub elektronicznej. 


Koszty związane są z:

* kwerendami genealogicznymi w Archiwach Państwowych (czas, dojazd)

* kosztami przejazdów, wyżywienia i zakwaterowań przy kwerendach wyjazdowych

* pomocą w  tłumaczeniach archiwaliów z łaciny, niemieckiego lub rosyjskiego lub pism polskich na jęz. niemiecki lub rosyjski

* nabyciem książek, herbarzy lub innych materiałów – na życzenie Usługodawcy

* kosztami połączeń telefonicznych

* weryfikacją, rozpoznaniem i scalaniem nabytych informacji,

* budowaniem drzewa genealogicznego, 

* wnioskami i poradami co do kolejnych zadań badawczych

* opracowaniem monografii (nawet do kilkuset stron) i wydruk lub sporządzenie wersji elektronicznej  Jednym z efektów mojej pracy może być wydruk np. w formacie A+ 

Drzewo Genealogiczne Twojej Rodziny:

 

 ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY


Locations of visitors to this page

 

 

bog 1 bog 2 bog 3 bog 4 bog 5 bog 1 bog 1 bog 1 bog 1 bog 1 bog 2 bog 3 bog 4 bog 5 bog 1 bog 1 bog 1 bog 1 bog 1 bog 2 bog 3 bog 4 bog 5 bog 1 bog 2